Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia energetyczne (Grupa 2) odbędzie się w dniu 06-11-2019 r. (środa). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.