Władze Oddziału

Wysłany przez

Władze Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na XIII kadencję od 17-03-2018 do 03-2022.

Zarząd Oddziału

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Kopańczyk Jarosław Prezes Oddziału
Sajczyk Mirosław Wiceprezes Oddziału
Borkowski Andrzej Sekretarz
Tyszka Stanisław Skarbnik
Wojtaszek Andrzej Członek Zarządu
Sęk Marcin Członek Zarządu
Janusz Jankowski Członek Zarządu
Mielcarek Marian Członek Zarządu
Nieciecki Andrzej Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Szanciło Zdzisław Przewodniczący
Dominikowski Adam Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz

Sąd Koleżeński

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Zych Janusz Przewodniczący
Migawa Mieczysław Z-ca Przewodniczącego
Żebrowski Andrzej Sekretarz

Rada Nadzorcza Komisji Kwalifikacyjnej

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Zych Janusz Przewodniczący
Sęk Marcin Z-ca Przewodniczącego
Antoni Pawłowski Sekretarz