Władze Oddziału

Wysłany przez

Zarząd Oddziału

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Mirosław Sajczyk prezes
Romuald Lasota I wiceprezes
Jarosław Kopańczyk II wiceprezes
Stanisław Tyszko skarbnik
Andrzej Borkowski członek
Janusz Jankowski członek
Janusz Zych członek

Komisja rewizyjna

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Marian Mielcarek przewodniczący
Antoni Pawłowski zastępca przewodniczącego
Marek Święszkowski członek

Sąd koleżeński

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Mieczysław Migawa przewodniczący
Adam Dominikowski zastępca przewodniczącego
Zdzisław Szanciło członek

Rada nadzorcza komisji kwalifikacyjnej

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Janusz Zych przewodniczący
Janusz Jankowski zastępca przewodniczącego
Antoni Pawłowski sekretarz