Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 31-01-2019r. (czwartek ). o godz. 17:00 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ul.Przykoszarowa 22 sala-parter.