Oddział Łomżyński Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul.Polowa 45 lok. 206
18-400 Łomża
biuro@sep.lomza.pl
tel: 603 169 107

Nr konta w banku PKO BP:
29 1020 1332 0000 1402 0027 3599