Kulig 2024

Kulig 2024

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich informuje, że organizuje w dniu 02.02.2024 (piątek) kulig dla członków SEP i ich rodzin w Gospodarstwie Agroturystycznym „MAMUCIA DOLINA’ w miejscowości Szostaki. Program kuligu: wyjazd uczestników...
Wycieczka techniczna MPEC Łomża

Wycieczka techniczna MPEC Łomża

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału do udziału w wycieczce technicznej do Ciepłowni MPEC w programie obejrzenie instalacji kogeneracyjnej opartej na kotle opalanym zrębką drzewną i turbinie parowej w dniu...

II Memoriał Mirosława Sajczyka – strzelanie

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na II Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.06.2023 r.(piątek). Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie...

I Memoriał Mirosława Sajczyka

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na I Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.09.2022 r.(piątek). Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie...
Zwiedzanie MPEC

Zwiedzanie MPEC

W dniu 19.11.2021 Łomżyński Oddział SEP zwiedzał Łomżyńską ciepłownię MPEC. Po interesującej wycieczce podczas kolacji został wręczone legitymacje nowym członkom SEP....