Zarząd Łomżyńskiego Oddziału SEP

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Kopańczyk Jarosław Prezes Oddziału
Sajczyk Mirosław Wiceprezes Oddziału
Borkowski Andrzej Sekretarz
Tyszka Stanisław Skarbnik
Wojtaszek Andrzej Członek Zarządu
Sęk Marcin Członek Zarządu
Jankowski Janusz Członek Zarządu
Mielcarek Marian Członek Zarządu
Nieciecki Andrzej Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Szanciło Zdzisław Przewodniczący
Dominikowski Adam Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz

Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Szanciło Zdzisław Przewodniczący
Dominikowski Adam Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz

Rada nadzorcza komisji kwalifikacyjnej

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Zych Janusz Przewodniczący
Sęk Marcin Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz