Zarząd Łomżyńskiego Oddziału SEP

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Kopańczyk Jarosław Prezes Oddziału
Nieciecki Andrzej Wiceprezes Oddziału
Borkowski Andrzej Sekretarz
Tyszka Stanisław Skarbnik
Jankowski Andrzej Członek Zarządu
Jankowski Janusz Członek Zarządu
Jastrzębski Mariusz Członek Zarządu
Mielcarek Marian Członek Zarządu
Wojtaszek Andrzej Członek Zarządu

Sąd koleżeński

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Zych Janusz Przewodniczący
Bilmin Jerzy Z-ca Przewodniczącego
Dominikowski Adam Sekretarz

Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Szanciło Zdzisław Przewodniczący
Sobociński Sławomir Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz

Rada nadzorcza komisji kwalifikacyjnej

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
Zych Janusz Przewodniczący
Tyszka Stanisław Z-ca Przewodniczącego
Pawłowski Antoni Sekretarz