Kurs Szkoleniowy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób na stanowisku eksploatacji i dozoru zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w...

Kurs Szkoleniowy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac...