II Memoriał Mirosława Sajczyka – strzelanie

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na II Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.06.2023 r.(piątek). Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie...

Informacja

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego SEP informuje, że z dniem 11.04.2023 r. została  powołana przez Urząd Regulacji Energetyki  Komisja Kwalifikacyjna Nr 280/123/20/23 przy Oddziale Łomżyńskim SEP do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z...

Kurs Szkoleniowy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób na stanowisku eksploatacji i dozoru zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w...

Konferencję Techniczna

INFORMACJA Oddział Łomżyński Stowarzyszenia Elektryków Polskich w współudziale z Firmą EST Energy sp. zo.o sp.k organizuje Konferencję Techniczną na temat: Problematyka związana z eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych w zakładach pracy oraz instalacji PV. w dniu...

I Memoriał Mirosława Sajczyka

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na I Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.09.2022 r.(piątek). Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie...