Wycieczka techniczna MPEC Łomża

Wycieczka techniczna MPEC Łomża

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału do udziału w wycieczce technicznej do Ciepłowni MPEC w programie obejrzenie instalacji kogeneracyjnej opartej na kotle opalanym zrębką drzewną i turbinie parowej w dniu...

II Memoriał Mirosława Sajczyka – strzelanie

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na II Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.06.2023 r.(piątek). Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie...