Informacja

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego SEP informuje, że z dniem 11.04.2023 r. została  powołana przez Urząd Regulacji Energetyki  Komisja Kwalifikacyjna Nr 280/123/20/23 przy Oddziale Łomżyńskim SEP do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z...

Konferencję Techniczna

INFORMACJA Oddział Łomżyński Stowarzyszenia Elektryków Polskich w współudziale z Firmą EST Energy sp. zo.o sp.k organizuje Konferencję Techniczną na temat: Problematyka związana z eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych w zakładach pracy oraz instalacji PV. w dniu...

Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze w Kole nr. 2

Informuję, że zebranie sprawozdawcze-wyborcze w Kole nr 2 przy Rejonie Energetycznym Łomża odbędzie się w dniu 27.04.2022 od godz. 16:00 w sali nr 1 ( parter) w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45.Obecność obowiązkowa. Jadwiga BujnowskaStowarzyszenie Elektryków...
XIII WZO SEP

XIII WZO SEP

Zarząd Oddziału Łomżyńskiego SEP informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.04.2022 r. ustalono następujący kalendarz wyborów nowych władz w Kołach i Oddziale: Wybory w kołach SEP do dnia 30.04.2022, informacja o wybranych władzach powinna być przesłana do Oddziału...
Informacja

Informacja

Z przykrością zawiadamiam , że w dniu 19.09.2021 r. w wieku 64 lata przegrał walkę z nowotworem nasz Kolega Mirosław Sajczyk.Kolega Mirosław Sajczyk był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1984 i pełnił następujące funkcje: od 1990 r. Prezesa Koła SEP...

Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 25/2018-2022 z 28 listopada 2018 Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z dniem 01.01.2019 wysokość składki członkowskiej wynosi: normalna – 13 zł miesięcznie (tj. 156 zł rocznie), ulgowa – 6,50 zł miesięcznie (tj. 78...