Statut SEP

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich tekst uwzględniający zmiany i uzupełnienia uchwalone przez XXXIV NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie Preambuła I. Postanowienia ogólne (§ 1 – § 7) II. Cele SEP i sposoby ich realizacji (§ 8 – § 9) III. Członkowie SEP, Czytaj dalej →