Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 25/2018-2022 z 28 listopada 2018 Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z dniem 01.01.2019 wysokość składki członkowskiej wynosi: normalna – 13 zł miesięcznie (tj. 156 zł rocznie), ulgowa – 6,50 zł miesięcznie (tj. 78 zł rocznie). Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są: Czytaj dalej →

Statut SEP

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich tekst uwzględniający zmiany i uzupełnienia uchwalone przez XXXIV NWZD w dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie Preambuła I. Postanowienia ogólne (§ 1 – § 7) II. Cele SEP i sposoby ich realizacji (§ 8 – § 9) III. Członkowie SEP, Czytaj dalej →