Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 25-04-2019 r.(czwartek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro