Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 27-06-2019 (czwartek) o godz 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro