Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 30-10-2019 r. (środa). o godz. 16:30 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Łomża ul.Przykoszarowa 22 sala 112 parter