Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 12-02-2020 r.(środa). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107