Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne ( Grupa 1) odbędzie się w dniu 09-07-2020 r.(czwartek). od godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.

W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:
-zachowanie 2-metrowej odległości
-zasłanianie ust i nosa
-dezynfekcja rąk

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107