Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 22-07-2021 r. (czwartek). od godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro

W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie 2-metrowej odległości
  • zasłanianie ust i nosa
  • dezynfekcja rąk

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107