Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia elektroenergetyczne ( Grupa 1) odbędzie się w dniu 27-06-2022 r.(poniedziałek). od  godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107