Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenie elektroenergetyczne( Grupa 1) odbędzie się w dniu 28-06-2023 (czwartek) o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 212 II piętro.

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107