Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru –  urządzenia elektroenergetycznych (Grupa 1) odbędzie się w dniu 24-02-2017 o godz. 1630 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.