Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenie elektroenergetyczne (Grupa 1) odbędzie się w dniu 20-06-2017r. (wtorek). o godz. 16:30 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Przykoszarowa 22 parter.