Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1)

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenie elektroenergetyczne( Grupa 1) odbędzie się w dniu 25-08-2017r. (piątek) o godz. 17:00 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.