Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia energetyczne ( Grupa 2) odbędzie się w dniu 28-09-2020 r.(poniedziałek). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.

 W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:
-zachowanie 2-metrowej odległości
-zasłanianie ust i nosa
-dezynfekcja rąk

 Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107