Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru ? urządzenia energetyczne ( Grupa 2) odbędzie się w dniu 18-10-2022 r.(wtorek). od godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro.

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107