Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych (Grupa 2)

Oddział Łomżyński SEP informuje, że Egzamin Kwalifikacyjny sprawdzający kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń energetycznych (Grupa 2) odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną Nr 280 w dniu 23-11-2017 r. o godz. 1630 w budynku SNT NOT w Łomży ul.Polowa 45 sala nr 106 (I piętro).