Oddział Łomżyński SEP informuje, że egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia energetyczne (Grupa 2) odbędzie się w dniu 14-03-2018 r. (środa). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro