Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia energetyczne (Grupa 2) odbędzie się w dniu 28-11-2018 r.(Środa). o godz. 16:30 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 106 I piętro