Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału na I Memoriał Mirosława Sajczyka w strzelaniu w dniu 16.09.2022 r.(piątek).

Rozpoczęcie zawodów o godz.17:00 na strzelnicy w Piątnicy. W trakcie imprezy zorganizowany będzie poczęstunek z grilla.

Zgłoszenia członków z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi oraz wpłatą uczestnictwa w wysokości 20 zł. od osoby przyjmują do dnia 13.09.2022 r.:

1. Kopańczyk Jarosław tel. 602 131 935
2. Bujnowska Jadwiga w dniach otwarcia Biura Oddziału : Łomża ul.Polowa 45
lok.206-NOT( każdy wtorek i czwartek 11:00- 13:00) tel. 603 169 107

Zarząd Oddziału SEP