Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2023 r. zmarł Nasz Kolega Romuald Zbigniew Lasota, długoletni i aktywny członek naszego Stowarzyszenia.

Prezes Oddziału Łomżyńskiego SEP
Jarosław Kopańczyk.