Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 24-04-2016 r.( niedziela) o godzinie 0830 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 24-04-2016 r.

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami. Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 185,00 zł.

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności.

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny z n/w osobami 1.Bujnowska Jadwiga – tel. 86 216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205 2.Sajczyk Mirosław – tel. 86 216-34-61 w. 6201 lub 85 676 6201