Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 14-10-2015 r.( środa) o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22.

Należy wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć:

  • od instytucji: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności;
  • od osób fizycznych: opłaty za kurs.

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 14-10-2015 r.

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E  oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 175,00 zł.

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z n/w osobami lub listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża:

  1. kol. Jadwiga Bujnowska – tel. 86 216 34 61 w 6205 lub 85 676 6205
  2. kol. Mirosław Sajczyk – tel. 86 216 34 61 w 6201, tel. kom. 603 334 119