Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych.

 

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 17-05-2015 r.( niedziela) o godzinie 9:00. w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22.

 

Należy wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć:

  • od instytucji: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności;

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 17-05-2015 r.

 

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami.

 

Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 175,00 zł.

 

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z n/w osobami lub listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża:

 

  1. Bujnowska Jadwiga    – tel. 86  216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205
  2. Sajczyk Mirosław   – tel. 86  216-34-61 w. 6201 lub 85 676 6201