Z przykrością zawiadamiam , że w dniu 19.09.2021 r. w wieku 64 lata przegrał walkę z nowotworem nasz Kolega Mirosław Sajczyk.
Kolega Mirosław Sajczyk był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1984 i pełnił następujące funkcje:

  • od 1990 r. Prezesa Koła SEP przy Rejonie Energetycznym w Łomży,
  • w latach 1990-1997 i od 2018 r. członek Zarządu Oddziału Łomżyńskiego SEP,
  • w latach1998-2006 i 2010 – 2018 Prezes Oddziału Łomżyńskiego SEP
  • był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy Oddziale Łomżyńskim SEP, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej

Aktywna praca kolegi Mirosława Sajczyka w na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz w strukturach Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży została uhonorowana następującymi odznakami:

  • złotą i srebrną odznaką SEP
  • 90 lecia SEP
  • złotą i srebrną odznaką NOT
  • złota odznaka zasłużony dla energetyki
  • odznaka honorowa zasługi dla rozwoju prac pod napięciem w Polsce

Pracą społeczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich kolega Mirosław Sajczyk przyczyniał się do integracji środowiska elektryków, elektroników ,energetyków , informatyków i telekomunikacji Regionu Łomżyńskiego, a także szerzenia nowoczesnej myśli technicznej Kolega Mirosław Sajczyk był zatrudniony w PGE Dystrybucja Białystok . W latach 2002-2005- Kierownik Wydziału Ruchu , w latach 2005 do 2016 Kierownik Wydziału Pomiarów, Odczytów i Rozliczeń., w latach 2016-2018 Dyrektor Rejonu Energetycznego Łomża Straciliśmy dobrego i życzliwego Kolegę. Cześć Jego pamięci.

Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym „MARCZYK” przy ul. Przykoszarowej 22B w dniu 22.09.2021 od godziny 16:00 do 19:00 oraz w dniu 23-09-2021 od godziny 10:00

Wyprowadzenie na Mszę świętą Pogrzebową do kaplicy pw. św. Józefa w Łomży odbędzie się w dniu 23-09-2021 o godzinie 11:45 po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.

Informację o uroczystości pogrzebowej przekażę w oddzielnej informacji.

Prezes Oddziału Łomżyńskiego SEP
Jarosław Kopańczyk