Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 28-05-2017 r.(niedziela) o godzinie 09:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 28-05-2017 r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest liczba uczestników co najmniej 10 osób-decyzja o kontynuacji szkolenia będzie podjęta w dniu pierwszego spotkania.

Opłata za kurs wynosi:

  • 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E
  • 430,50 zł – grupy E z pomiarami lub agregatami.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 200 zł.

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności.

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny z n/w osobami:

  • Bujnowska Jadwiga – tel. 86 216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205
  • Sajczyk Mirosław – tel. 86 216-34-61 w. 6201 lub 85 676 6201