Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 10-12-2017 r. (niedziela) o godzinie 09:00. w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22.

Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 10-12-2017 r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest liczba uczestników co najmniej 10 osób- decyzja o kontynuacji szkolenia będzie podjęta w dniu pierwszego spotkania.

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr. E oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 200 zł.

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy lub elektronicznie: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności;

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny z n/w osobami
1. Bujnowska Jadwiga – tel. 86 216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205
2. Sajczyk Mirosław – tel. 86 216-34-61 w. 6201 lub 85 676 6201