Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 20-10-2019 r.(niedziela) o godzinie 09:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22.
Planowana ilość godzin szkolenia: odpowiednio 32 lub 38 godzin.
Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na spotkaniu w 20-10-2019 r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest liczba uczestników co najmniej 10 osób- decyzja o kontynuacji szkolenia będzie podjęta w dniu pierwszego spotkania.

Opłata za kurs wynosi: 393,60 zł dla osób ubiegających się na uprawnienia gr.E oraz 430,50 zł ? grupy E z pomiarami lub agregatami.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny (E lub D) wynosi 225 zł.

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy lub elektronicznie: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności.

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny z n/w osobami:

1. Bujnowska Jadwiga – tel. 603 169 107
2. Sajczyk Mirosław – tel. 86 216-34-61 w. 6205 lub 85 676 6205