Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje
Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 24-05-2020 r. (niedziela) o godzinie 09:00. w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży ulica Przykoszarowa 22

Planowana ilość godzin szkolenia: 20 godzin.
Zajęcia odbędą się w dniach:
24-05-2020 godz. 9:00
26-05-2020 godz.16:00
28-05-2020 godz.16:00
30-05-2020 godz.9:00

Egzamin dnia 02-06-2020 godz.16:30

Opłata za kurs wynosi: 400 zł brutto
Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 260 zł. brutto

Osoby kierowane do przeszkolenia przez pracodawców powinny wcześniej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu dostarczyć od firmy lub elektronicznie: zlecenie z podaniem ilości osób oraz warunków płatności;

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny : 603 169 107