Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 15 kV w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Pierwsze spotkanie uczestników kursu odbędzie się w dniu 18-11-2020 r.(środa) o godzinie 16:00 w siedzibie NOT w Łomży ulica Polowa 45 sala nr.1 (parter)

Planowana ilość godzin szkolenia: 20 godzin. Zajęcia w godz. 16:00 do 19:15
Egzamin dnia 26-11-2020 godz.16:30

Opłata za kurs wynosi: 405,90 zł brutto
Opłata za egzamin kwalifikacyjny ( E lub D ) wynosi 260 zł. brutto

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym
prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża
lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl
ewentualnie telefoniczny : 603 169 107

W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie 1,5-metrowej odległości
  • zasłanianie ust i nosa
  • dezynfekcja rąk