27 stycznia 2017r odbyło się spotkanie członków Oddziału Łomżyńskiego SEP z prezesem SEP Piotrem Szymczakiem i dyr. Działu Prezydialnego SEP Małgorzatą Gregorczyk.

W pierwszej części prezes omówił obecną sytuację w stowarzyszeniu i plany na najbliższą przyszłość, jak też przygotowania do obchodów 100- lecia SEP. Zaapelował też o objęcie szczególną uwagą środowisk uczniowskich i studenckich. W dyskusji zebrani podzielili się problemami, jakie w tej chwili występują w pracy organizacji w związku z istniejąca sytuacją społeczno ? gospodarczą kraju i niezbędnymi zmianami, jakie powinny zostać wprowadzone, szczególnie w dziedzinie przepisów dotyczących uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych.

W dalszej części spotkania prezes Piotr Szymczak wręczył odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny SEP członkom naszego oddziału.

Szafirową Odznakę Honorową SEP otrzymali kol.:
Henryk Wagner,
Romuald Lasota,
Mieczysław Migawa,
Andrzej Borkowski.

Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego został wyróżniony
kol. Romuald Lasota

Tytuł Zasłużonego Seniora SEP otrzymali kol.:
Jerzy Bilmin,
Janusz Zych,
Andrzej Borkowski.

Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali kol.:
Paweł Staśczak,
Leszek Zalewski
oraz firma PHU Jan Kurpiewski.

Dalsza dyskusja odbywała się podczas kolacji, przy suto zastawionych stołach, w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Romuald Lasota