Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia.
Od 1 stycznia 2018 roku to kwota 225,00 zł. Jednym egzaminem jest, np: „egzamin Eksploatacji w gr. 1”. „Egzamin z eksploatacji i dozoru w grupie 1” to już dwa egzaminy- i dwie opłaty egzaminacyjne.

Wpłaty za egzamin przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe Oddziału:
PKO BANK POLSKI S.A. Nr 29 1020 1332 0000 1402 0027 3599 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu. Jeżeli wpłata dokonywana jest w dniu egzaminu należy mieć przy sobie potwierdzenie wpłaty.