Zarząd Oddziału Łomżyńskiego i Suwalskiego SEP zapraszają na:

„POWITANIE LATA W STOLICACH NADBAŁTYCKICH” RYGA-TALLIN-HELSINKI

W związku z powyższym organizowana jest 4 – dniowa wycieczka autokarowa do Łotwy, Estonii i Finlandii.

Termin wycieczki: 15-18 czerwca 2017

Podstawowy koszt udziału 1400 zł/osobę. (plus dopłata 25€ – bilety wstępu)

Odpłatność udziału dla członka SEP z osobą towarzyszącą: 1400 zł / 2 osoby, (za osobę towarzyszącą uważa się członka najbliższej rodziny: mąż, żona, dziecko)

Odpłatność udziału dla członka SEP bez osoby towarzyszącej: 900 zł / 1 osobę.

Zgłoszenia zainteresowanych członków przyjmuje do dnia 24-03-2017r. z jednoczesną wpłatą zaliczki w wysokości 400 zł na konto O/Łomżyńskiego SEP nr: 29 1020 1332 0000 1402 0027 3599.

kol. Jadwiga Bujnowska tel. 85 676 6205 lub 605 111 007

kol. Mirosław Sajczyk tel. 85 676 6201 lub 603 334 119

  • liczba miejsc ograniczona
  • program wycieczki w załączniku

Program wycieczki