Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału do udziału w wycieczce technicznej do Ciepłowni MPEC w programie obejrzenie kotła na biomasę z urządzeniami pomocniczymi w dniu 19.11.2021 r. (piątek)

Spotkanie uczestników wycieczki o godz.17:00 przy portierni Ciepłowni, Łomża ul.Ciepła 16.

W związku z stanem epidemii obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:
zachowanie 2-metrowej odległości
zasłanianie ust i nosa
dezynfekcja rąk

Po zwiedzeniu Ciepłowni w programie wycieczki jest kolacja koleżeńska. (Miejsce kolacji obecnie jest ustalane)

Zgłoszenia członków z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi oraz wpłatą uczestnictwa w wysokości 20 zł. od osoby przyjmują do dnia 16.11.2021 r. do godz. 12:00

 

  • Kopańczyk Jarosław tel. 602 131 935
  • Bujnowska Jadwiga w dniach otwarcia Biura Oddziału : Łomża ul.Polowa 45 lok.206-NOT
    (każdy wtorek i czwartek 11:00- 13:00) tel. 603 169 107