Zarząd Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
zaprasza
na XII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w dniu 17.03.2018 r.

Miejsce obrad: sala ?Wenecja? Łomża, ul .Mała Kraska 3

Początek obrad:
Pierwszy termin godz. 13:00
Drugi termin godz. 13:15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i zatwierdzenie regulaminu obrad.
 3. Wybór komisji:

  • Mandatowo ? wyborczej,
  • Uchwał i wniosków,
  • Skrutacyjnej.
 4. Złożenie sprawozdań z działalności w minionej kadencji:

  • Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego.
 5. Udzielenie absolutorium zarządowi.
 6. Wybory:

  • Prezesa Oddziału,
  • Członków Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zamknięcie obrad.

Po obradach wszystkich uczestników zapraszamy na wspólny obiad.