Zmiana wysokości składek członkowskich

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 25/2018-2022 z 28 listopada 2018 Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z dniem 01.01.2019 wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • normalna – 13 zł miesięcznie (tj. 156 zł rocznie),
  • ulgowa – 6,50 zł miesięcznie (tj. 78 zł rocznie).

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

  • członkowie honorowi SEP
  • zasłużeni seniorzy SEP

Składki ulgowe opłacają członkowie:

  • emeryci i renciści,
  • studenci i uczniowie,
  • przebywający na urlopach wychowawczych,
  • dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,
  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej,