W dniu 19.11.2021 Łomżyński Oddział SEP zwiedzał Łomżyńską ciepłownię MPEC.
Po interesującej wycieczce podczas kolacji został wręczone legitymacje nowym członkom SEP.