Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich informuje, że organizuje w dniu 02.02.2024 (piątek) kulig dla członków SEP i ich rodzin w Gospodarstwie Agroturystycznym „MAMUCIA DOLINA’ w miejscowości Szostaki.

Program kuligu:

 • wyjazd uczestników autokarem o godz.16:45 z Łomży z Placu Niepodległości.
 • kulig
 • kolacja przy ognisku
 • powrót autokarem do Łomży o godz. 22:00

Członek zgłaszający uczestnictwo w kuligu powinien:

 • mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie
 • zadeklarować formę przejazdu: czy autokarem czy własnym transportem
 • podać numer PESEL uczestnika ( do ubezpieczenia)
 • dokonać wpłaty gotówkowej za uczestnictwo w wysokości 30,- od osoby.

Zgłoszenia i wpłaty uczestnictwa przyjmują do dnia 29.01.2024 r ( poniedziałek) do godz. 13:00:

 1. Kopańczyk Jarosław tel. 602 131 935
 2. Janusz Jankowski tel. 602 513 194
 3. Bujnowska Jadwiga w dniach otwarcia Biura Oddziału : Łomża ul.Polowa 45 lok.206-NOT (każdy wtorek i czwartek 11:00- 13:00) tel. 603 169 107

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107