Zarząd Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza członków Oddziału do udziału w wycieczce technicznej do Ciepłowni MPEC w programie obejrzenie instalacji kogeneracyjnej opartej na kotle opalanym zrębką drzewną i turbinie parowej w dniu 27.10.2023 r.(piątek).

Spotkanie uczestników wycieczki o godz.17:00 przy portierni Ciepłowni, Łomża ul. Ciepła 16.

Po zwiedzeniu Ciepłowni w programie wycieczki jest kolacja koleżeńska.(Miejsce kolacji obecnie jest ustalane).

Zgłoszenia członków z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi oraz wpłatą uczestnictwa w wysokości 20 zł. od osoby przyjmują do dnia 24.10.2023 r.do godz. 13:00:

1.Kopańczyk Jarosław tel. 602 131 935
2.Bujnowska Jadwiga w dniach otwarcia Biura Oddziału : Łomża ul.Polowa 45 lok.206-NOT( każdy wtorek i czwartek 11:00- 13:00) tel. 603 169 107

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107