Egzamin kwalifikacyjny w zakresie sprawdzania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru – urządzenia gazowe (Grupa 3) odbędzie się w dniu 26-03-2024 r.(wtorek). od godz. 17:00 w budynku NOT Łomża ul. Polowa 45 sala 212 II piętro.

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107