Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:obsługi, konserwacji, napraw, prac montażowych, prac kontrolno-pomiarowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 20,21,22 maj 2024r. w godz.16:00-20:00 w siedzibie NOT w Łomży ul. Polowa 45.

Szkolenie obejmuje 15 godzin wykładowych.

Koszt szkolenia 1 osoby wynosi 545,80 netto + VAT 125,53= brutto 671,33

Koszt egzaminu od sztuki wynosi 424,20 zwolnienie z VAT.

Egzamin kwalifikacyjny w 23-05-2024 godz.16:30

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny: 603 169 107

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107