Zarząd Oddziału Łomżyńskiego SEP informuje, że z dniem 11.04.2023 r. została  powołana przez Urząd Regulacji Energetyki  Komisja Kwalifikacyjna Nr 280/123/20/23 przy Oddziale Łomżyńskim SEP do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z 2022 r. poz.1392).

Grupa 1   Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. urządzenia elektrotermiczne;
 8. urządzenia do elektrolizy;
 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. elektryczna sieć trakcyjna;
 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyżej niż 50 kW, i mocy nie wyższej niż 500 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyżej niż 500 kW, i mocy nie wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyżej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500kW
 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW
 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 kW i o mocy nie wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW
 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500kW
 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW,
 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW,
 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW
 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW,
 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-20

 

Grupa 3   Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające ,magazynujące i zużywające paliwa gazowe  

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.