Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Łomża informuje, że organizuje Kurs Szkoleniowy dla osób na stanowisku eksploatacji i dozoru zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: obsługi, konserwacji , napraw, prac montażowych oraz w zakresie prac kontrolno-pomiarowych lub obsługi zespołów prądotwórczych przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 08-11 maj 2023 r. od godz.16:00 w siedzibie NOT w Łomży ul. Polowa 45.

Szkolenie obejmuje 15 godzin wykładowych.

Koszt szkolenia 1 osoby wynosi 431,- netto + VAT 94,82= brutto 525,82

Koszt egzaminu od sztuki wynosi 349,-,- zwolnienie z VAT.

Egzamin kwalifikacyjny w dniu 11-05-2023 r. godz.16:30 ( czwartek)

Zainteresowanych w/w szkoleniem bądź egzaminem kwalifikacyjnym prosimy o kontakt listowny pod adres siedziby SEP O/Łomża lub adres poczty elektronicznej: biuro@sep.lomza.pl ewentualnie telefoniczny : 603 169 107.

DataLiczba godzinGodzina rozpoczęciaTemat zajęć
08.05.2023516:00Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
Budowa instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Ogólne zasady gospodarki energetycznej.
09.05.2023516:00BHP i organizacja bezpiecznej pracy.
Ochrona od porażeń przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1KV i powyżej 1KV.
Ochrona przeciwpożarowa.
10.05.2023516:00Pomiary elektryczne.
Pierwsza pomoc medyczna.
11.05.202316:00Egzamin kwalifikacyjny

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107