Z przykrością zawiadamiam, że w dniu 22.11.2023 r w wieku 85 lat zmarł Nasz Kolega Romuald Zbigniew Lasota, długoletni członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Łomżyńskiego.

Kolega Romuald Zbigniew Lasota dał się poznać jako człowiek wielu pasji, które realizował cale życie i zarażał nimi innych.

Pasjami jego było: lotnictwem., żeglarstwo, modelarstwo, fotografia a szczególną jego pasją były wszelkie nowoczesne rozwiązania „ nowinki” techniczne w życiu codziennym (energetyka, informatyka).

Był współzałożycielem z Grzegorzem Szozdą Jacht Club ARCUS w Łomży z bazą szkoleniową w Rajgrodzie, która wychowała wielu żeglarzy z naszego miasta i regionu.

Aktywnie udzielał się w pracach PTTK w Łomży.

Kolega Romuald Zbigniew Lasota ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Elektryczny.

W latach 1967-1980 pracował jako kierownik Grupy Robót Nr 6 w Łomży Białostockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych kierował wykonawstwem instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych w ponad 500 obiektach budownictwa powszechnego i przemysłowego.

W latach 1980-1998 pracował w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Warszawie jako Wojewódzki Inspektor Gospodarki Energetycznej w Łomży.

W latach 1999 do 2008 był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Łomży jako inspektor nadzoru robót elektrycznych i automatyki na budowie oczyszczalni ścieków, kierownik Zakładu Elektrycznego oraz koordynator inspektorów nadzoru na budowie stacji i sieci wodociągowej.

Kolega Romuald Zbigniew Lasota był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1966.

W roku 1979 był współzałożycielem Oddziału Łomżyńskiego SEP i nadal aktywnie pracował w strukturach Oddziału przez pełnienie funkcji wiceprezesa, członka Zarządu,

Był Przewodniczącym i członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy O/Łomżyńskim.

Posiadał tytuł specjalisty SEP i wykładowcy SEP i NOT.

Za aktywną pracę w Stowarzyszeniu i na rzecz energetyki został uhonorowany:

  • srebrną i złotą odznaką SEP i NOT,
  • złotą odznaką zasłużony dla energetyki,
  • Medalem 90-lecia SEP
  • Godnością „ Zasłużony Senior SEP”

Straciliśmy bardzo dobrego Kolegę. Cześć jego pamięci.

Rodzinie pogrążonej w smutku po stracie taty, teścia i dziadka przekazuję głębokie wyrazy współczucia od wszystkich członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Prezes Oddziału Łomżyńskiego SEP
Jarosław Kopańczyk